Laboratorium Zielarza Sp. z o.o.

ul. Chrzanowska 15,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
e-mail: sklep@laboratoriumzielarza.pl

Kontakt telefoniczny:

Dział obsługi zamówień: 22 110 50 07

Dział obsługi klienta: +48 665 411 121

NIP 5291826491
REGON 383452828
KRS nr 0000790241

Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, w całości opłacony
Nr rachunku: 58 1050 1025 1000 0090 3186 8962
ING Bank Śląski S.A Oddział w Warszawie