Ziołodełko

24.40 

80 ml

Spray zniechęcający do bzykania
komary, kleszcze i meszki.

Kategoria:

Opis

Spray o działaniu odstraszającym komary, kleszcze i meszki.
Produkt przeznaczony jest  do aromatyzacji otoczenia, pomieszczeń i ubrań.
Zawiera naturalne olejki: olej rycynowy, olejek lawendowy, olejek miętowy, olejek citronella, ocet aksamitkowy, olejek herbaciany, olejek anyżowy posiadające działanie odstraszające owady.

 

Uwaga
H317 ​Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412​ Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P102​ Chronić przed dziećmi.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Ostrzeżenie: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.
Nie zawiera środków biobójczych.